Česky

Terminologický slovník

Terminologický slovník je dokument, ve kterém jsou sepsány výrazy a jejich cizojazyčné ekvivalenty, typicky použité v rámci rozsáhlejšího překladu. Terminologický slovník může být dvojjazyčný, ale i vícejazyčný.

Terminologický slovník schvaluje zadavatel překladu nebo jeho zákazník a tím se stává závazným dokumentem pro použití při dalších překladech.

Menu