Česky

Back translation

 

Back translation, neboli zpětný překlad, se používá tam, kde zadavatel překladu potřebuje porozumět drobným nuancím jazyka, do kterého se překládá, aby zachytil odlišnost pojetí překladu od originálního textu. Typicky se využívá u kreativních překladů (např. marketingové texty), kde je odlišnost od originálu nejvyšší, nebo třeba při adaptacích uměleckých děl.

Back translation je správně doslovný překlad (někdy i slovo od slova) a porovnává se s originálem.


 

Originál:

Jeli jsme k sousedům a poobědvali jsme.

Překlad:

We went to see our neighbours to have lunch together.

Back translation:

Jeli jsme navštívit naše sousedy, abychom si společně dali oběd.
(literal translation)

nebo

Jeli jsme navštívit naše sousedy, abychom měli oběd společně.
(word-for-word translation)

Menu