Česky

Překladatelská firma, překlady textů on line


obrazek1

Naše práce s marketingovými texty se zaměřuje především na zachování marketingové myšlenky. Klademe důraz na srozumitelnost a čtivost textu pro cílového čtenáře v zahraničí. Více o překladech marketingových textů >

obrazek1

Profesionální lokalizace zahrnuje překlad v kontextu aplikace, přizpůsobení kulturnímu prostředí a důsledné zachování formátu zdrojových souborů. Více o lokalizaci software >

 
obrazek1

Každá firma nebo instituce, která se jakýmkoliv způsobem zaměřuje na zahraniční publikum, by měla zvážit překlad svých webových stránek do jednoho nebo více světových jazyků. Více o překladech webových stránek >

obrazek1

U lékařských překladů je přesnost na prvním místě. Proto je vypracovává jen zkušený překladatel, a ten při překladu úzce spolupracuje s lékařským specialistou. Čtěte více o překladech klinických studií >

 
obrazek1

Překlady jídelních lístků jsou specifickým tématem. Jelikož cílem restauratéra je, aby cizinec nejen překladu rozuměl, ale také si s chutí objednal, je třeba klást důraz na maximální srozumitelnost. Více o překladu jídelního lístku >

obrazek1

U překladu manuálu je kladen velký důraz na správnost a zachování technické terminologie na všech místech dokumentu, ale i srozumitelnost výsledného textu pro cílové čtenáře. Čtěte více o překladu manuálu >

 
 

Všechny služby

 

Menu